วิธีการและเคล็ดลับ - การสำรองข้อมูล Windows ไม่เคยใช้ข้อมูลแอพ