วิธีการและเคล็ดลับ - การตั้งค่าสำรองสำหรับแอปที่ทันสมัย