วิธีการและเคล็ดลับ - พาร์ติชันการกู้คืนข้อมูลสำรองใน USB Drive