วิธีการและเคล็ดลับ - พาร์ติชั่นการสำรองข้อมูลสำรองในไดรฟ์ USB

เราสามารถลบพาร์ติชันการกู้คืนได้อย่างไรและภายใต้เงื่อนไขใด Windows 8

คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มาพร้อม Windows 8 ที่ติดตั้งล่วงหน้ายังมีพาร์ติชั่นการกู้คืนประมาณ 15 GB ...