วิธีใช้ & เคล็ดลับ - การอัพเดต avg ขัดข้อง windows 64-bit