วิธีจัดการและเคล็ดลับ - การอัปเดตค่าเฉลี่ยขัดข้อง Windows 64-bit