วิธีการและเคล็ดลับ - AVG Uninstaller

ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจาก Android ตามจำนวนที่ใช้งานอยู่ปริมาณข้อมูลที่พวกเขากินหรือจำนวนพื้นที่ที่พวกเขาครอบครอง ...

โปรแกรมถอนการติดตั้ง Android OS ส่วนใหญ่แสดงแอปที่ติดตั้งไว้ใน ...