วิธีการและเคล็ดลับ - สแกน Windows 8 โดยอัตโนมัติโดยใช้ Windows Defender