วิธีการและเคล็ดลับ - ลดหน้าต่างที่ไม่ใช้งานโดยอัตโนมัติ

วิธีที่เราสามารถลดหน้าต่างหน้าต่างไม่ได้ใช้งานโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาหนึ่ง

โดยปกติเมื่อฉันทำงานบนคอมพิวเตอร์ของฉันฉันมีนิสัยการออกทั้งหมดเปิด ...