วิธีการและเคล็ดลับ - การติดตั้งโดยอัตโนมัติ Windows การปรับปรุง