วิธีการ & เคล็ดลับ - เปลี่ยนสี aero ใน windows 7 โดยอัตโนมัติ