วิธีใช้ เคล็ดลับ แฮ็กและฟีเจอร์

ปรับปรุงอัตโนมัติ

2 บทเรียนและข่าว
อ่านเพิ่มเติม

อัปเดตแอปพลิเคชันที่ติดตั้งทั้งหมดโดยอัตโนมัติ Windows กับ PSI Secunia

โดยไม่คำนึงถึงระบบปฏิบัติการที่สร้างขึ้นแอปพลิเคชันมักจะได้รับการอัปเดต