วิธีการ & เคล็ดลับ - ลบซ้ำอัตโนมัติ

วิธีการที่เราสามารถระบุและลบไฟล์ที่ซ้ำกัน (ซ้ำ) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (เร็วซ้ำ Finder แฟ้ม)

ถ้าเราเป็นระเบียบเล็กน้อยเป็นเรื่องง่ายมากที่จะได้รับในเวลาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามาก ...