วิธีการและเคล็ดลับ - การปรับปรุง Auromatic สำหรับ Internet Explorer