วิธีการและเคล็ดลับ - แนบภาพ VHD ไปยัง Windows Explorer