วิธีการและเคล็ดลับ - แนบภาพ VHD ไปที่ Windows สำรวจ