วิธีการและเคล็ดลับ - ศูนย์ควบคุมตัวเร่งปฏิกิริยา ATI