วิธีใช้ & เคล็ดลับ - การตั้งค่าช่อง ATA

เขียนข้อผิดพลาดดีวีดี / ซีดี - ไม่สามารถดำเนินการสิ้นสุดของข้อผิดพลาด Disc-at-Once

"ไม่สามารถดำเนินการสิ้นสุดของข้อผิดพลาด Disc-At-Once" เป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏบน ...