วิธีใช้ & เคล็ดลับ - เชื่อมโยงไฟล์ reg กับ regedit