วิธีการและเคล็ดลับ - เชื่อมโยง reg ไฟล์ด้วย regedit