วิธีการและเคล็ดลับ - ซ่อนไฟล์ใน xp ได้อย่างมีประสิทธิภาพ