วิธีใช้ & เคล็ดลับ - ซ่อนแอปพลิเคชันและโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว