วิธีการและเคล็ดลับ - Arrowa บนรูปภาพ

[วิธีการในการดูตัวอย่าง App] วิธีเพิ่มลูกศรบนภาพถ่ายและภาพหน้าจอพร้อมกับระบบปฏิบัติการแอพลิเคชันดูตัวอย่างเอ็กซ์

สำหรับผู้ใช้ Mac OS X ที่ไม่ได้หรือไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับแอปพลิเคชันมากเกินไป Apple...