วิธีการและเคล็ดลับ - เม่น

แมวและเม่น

มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีขนแหลมคล้ายเม่นและแมวอยู่บนถนนที่แคบ แมวจับได้ แต่ดึงกัด ...