วิธีการและเคล็ดลับ - ที่เก็บไปรษณีย์ zip ที่ผิดพลาด