วิธีการและเคล็ดลับ - AppX Deployment Service (AppXSVC)