วิธีการและเคล็ดลับ - บริการการปรับใช้ AppX (AppXSVC)