วิธีใช้ & เคล็ดลับ - ข้อผิดพลาดร้ายแรงของแอประหว่างการติดตั้ง

1309 ข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดในการอ่านจากแฟ้มข้อผิดพลาด / ร้ายแรงในระหว่างการติดตั้ง

เมื่อวานนี้ฉันได้รับความคิดเห็นจากผู้ที่ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาด "1309 ข้อผิดพลาด ...