วิธีการและเคล็ดลับ - Apple ขั้นตอนที่สองการตรวจสอบ