วิธีใช้ & เคล็ดลับ - ประวัติแอพในตัวจัดการงาน

วิธีที่เราสามารถลบประวัติการใช้ทรัพยากรสำหรับแอปพลิเคชัน Windows 8

หนึ่งในการปรับปรุงที่สำคัญ Windows 8 ยังเป็นตัวจัดการงาน นอกเหนือจากความจริงที่ว่าตอนนี้ ...