วิธีการและเคล็ดลับ - Call of Emergency-112

บอกคิตตี้! ฮ่า ๆ

ฉัน: - สวัสดีใช่ ... หนึ่ง: - สวัสดีตอนเย็น! ฉัน: - สวัสดีตอนเย็น! หนึ่ง: - ใคร ...