วิธีการและเคล็ดลับ - เครื่องมือป้องกันบอทที่เป็นอันตราย

บอทที่เป็นอันตราย IDE คุณออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (Anti บอทที่เป็นอันตราย)

บอท - โปรแกรมที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ - ถูกสร้างขึ้น ...