เปลี่ยนเส้นทางหน้า AMP ไปยังหน้าที่ไม่ใช่ AMP หลังจากปิดใช้งานปลั๊กอิน AMP สำหรับ WordPress

โครงการ AMP (Accelerated Mobile Pages) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่อ่อนแอ...