วิธีใช้ & เคล็ดลับ - แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม alg.exe