วิธีการและเคล็ดลับ - Alexa Archiver

สิ่งที่ Googlebot และซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูลเว็บอื่น ๆ ดูว่าเมื่อการเข้าถึงเว็บไซต์ได้หรือไม่

คุณกำลังสงสัยว่าโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บเห็นอะไรเมื่อเข้าถึงหน้าเว็บจากไซต์ของคุณ ...