How-To & Tips - เพิ่มแถบเครื่องมือ

วิธีการเพิ่มคอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อ Taskbar สำหรับการเข้าถึงที่รวดเร็ว

บางครั้งการเข้าถึงโฟลเดอร์อย่างรวดเร็วเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ เมื่อ ...