วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มตัวเลือกแท็บใน Window Explorer