วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มเมนู Start ลงใน Windows 8 RTM