วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มลิงก์อินเทอร์เน็ตในการค้นหาลงในเมนู Start

วิธีการที่เราสามารถเพิ่มคุณลักษณะการค้นหาอินเทอร์เน็ตในเมนู Start ของ Windows 7

บางครั้งเมื่อเรามีการค้นหาอย่างรวดเร็วบนอินเทอร์เน็ตถ้าเราใช้ข้อมูลเพิ่มเติม ...