วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มการสแกนด้วย Windows Defender ใน Windows 8