วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มถังสิ่งประดิษฐ์เพื่อสำรวจ