วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่ม Pin เพื่อเริ่มต้นไปยังเมนูบริบท