วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกใน Windows

วิธีที่เราสามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ใน Windows โดยไม่ต้องใช้ uninstallers พิเศษ

ผู้ใช้ Windows ทุกคนจะติดตั้งและถอนการติดตั้ง - บ่อยหรือน้อยกว่า - แอปพลิเคชันต่างๆบน ...