วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มบัญชี Microsoft เพื่อเก็บใน Windows 8