วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มผู้ติดต่อที่ชื่นชอบในศูนย์การแจ้งเตือน