วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มผู้ติดต่อที่ชื่นชอบไปยังศูนย์การแจ้งเตือน