วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มอีโมติคอนลงในสถานะ Facebook