วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มตัวเลือกที่กำหนดเองเพื่อเมนูคลิกขวา