วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มตัวเลือกสำเนาไปยังเมนูบริบท