วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มตัวเลือกสำเนาไปยังเมนูบริบท

วิธีการอย่างรวดเร็วสามารถคัดลอกเส้นทาง (เส้นทาง) ไปยังแฟ้มหรือโฟลเดอร์ใน Windows

ตัวเลือกหนึ่งที่ผมเองมีมักจะคิดว่ามันจะเจ็บจะอยู่ในโหมดเริ่มต้นใน ...