วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มสถานที่ในระบบ Cloud เพื่อส่งไปที่เมนู