วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มประเภทไฟล์ใด ๆ ลงใน TASKBAR