วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มประเภทแฟ้มใด ๆ ให้เป็น TASKBAR