วิธีการและเคล็ดลับ - เพิ่มการจัดเรียงข้อมูลไปยังเมนูคลิกขวา