วิธีการและเคล็ดลับ - เปิดใช้งาน aero ใน Windows starter