วิธีการและเคล็ดลับ - เทคโนโลยีการป้องกันที่ใช้งานอยู่