วิธีการและเคล็ดลับ - เปิดใช้งาน Windows 8.1 โดยใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows 8