วิธีการและเคล็ดลับ - เปิดใช้งานการสนับสนุน Bluetooth